Lista e kurseve të formimit profesional

venerdì 11 agosto 2017

Operator Shoqeror shëndetësorKurs e-learning: Operator Shoqeror shëndetësor

Kursi siguron kualifikim profesional dhe zgjat tre muaj, në të cilën formojmë Operator në kujdesin infermieror dhe ndihmën, si pjesë e mbështetjes ekipit mjekësor.

Në pritje të Thirrjes per "PERSONALE A.T.A. (punonjës i arsimit - Asistente e administrative - Inxhenjer).


Kurse për blerjen e certifikatave të vlefshme mëposhtme për Rangimi Kombëtar

EIPASS (Aftësitë informatike) - pikë C.S. 0,60 A.A. 1,20 A.T. 1,20
Daktilografim (tastierë Computer dhe Tablet) - pikë A.A. 1,00 A.T. 1,00

Pa frekuentimin e detyrueshëm.

Mundësinë e fitimin për Zyrtar Administrativ (600 h) dhe Kurs O.S.S. Operator Shoqeror shëndetësor (1000 h)

Per info: +39.0883.1926615 - email: segreteria@hcinstitute.eu

lunedì 7 agosto 2017

Kurse të Gjuhës Italiane


Kursi synon të ofrojë njohuri gjuhësore e nevojshme për të bashkëvepruar në mënyrë të përshtatshme, të integruar në ambientin e punës, dhe më në përgjithësi, integrim social.

Kurse per instalimin e bimeve per energjine e rinovueshme (FER)Kohëzgjatje: 80 orë totale

60 orë  leksion me e-learning (FAD) + 20 orë leksion me laboratore ; formula weekend


Qëllimi i kursit:
Kursi i ALBAHCI kualifikon  si installar te teknologjive per energjine e rinovueshme FER (D.Lgs 28/2011), me lëshimin e një certifikatë të vlefshme në të gjithë territorin italian.
Kurset e ofruara nga Scuola Radio Elettra dahen në fushat e mëposhtme:
 • Fotovoltaike
 • Termike diellore
 • Biomasa
 • Pompat e ngrohjes

Temat e mbuluara
 • Projektimi i sistemeve FER
 • Instalimi / mirëmbajtja jashtëzakonshëm
 • Organizimi i procesit të testimit dhe rregullimit
 • Furnizimi dhe kontrata e menaxhimit
 • Menaxhimi i konsumatorëve në promovimin e teknologjisë FER
 • Parandalimi i rrezikut dhe menaxhimit sigurtë të aktiviteteve

Kurs për certifikimit të energjisë

Kohëzgjatje: 65 orë  gjithsej 

Mënyrë: 19 orë  leksion me e-learning (FAD) + 46 orë leksion me laboratore ; 
Kurset lëshojë një certifikatë të frekuentimit të vlefshme për kualifikimin e teknikëve në certifikimit të energjisë dhe performancën energjetike të ndërtesave DPR 16 aprile 2013, n. 75, art. 2, commi 4 e 5.

Qëllimi i kursit:

Duke formuar një figure profesionale (certifikues të energjisë) i autorizuar për vlerësimin dhe për lëshimin e certifikatave të performancës të energjisë (cd ACE.), ose të furnizimit me energji (APE) dhe dokumenta duke përdorur rregulla të veçanta dhe kritere evropiane  ( 2002/91/CE e 2006/32/CE) 

Kurset
 • Seksioni i parë: Aktivizimi i trajnimit në klasë dhe laboratorë
 • Pjesa e dytë: Faza FAD (mësimi në distancë) ka ndihmuar me kontrolle të ndërmjetme gjatë gjithë trajnimit
 • Pjesa e tretë: Provimi Final në klasa / laboratore ALBAHCI